Listado de académicos de honor

Ilmo. Sr. D. Enrique Hernández Giménez (2019)  

Excma. Sra. Dña. Ana María Pascual-Leone Pascual (2021)

Sesión de recepción 

Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Zaragozá García (2021)

Sesión de recepción Video

Ilmo. Sr. D. Vicente Baixauli Comes (2022)

Sesión de recepción Video

Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Llombart Bosch (2022)

Sesión de recepción - Video